Ankara En İyi 10 Özel Lise

16 Nisan 2020

İnsan hayatının mihenk taşlarından bir tanesi sahip olduğu meslektir. Meslek yaşamımız ise aldığımız ve alacağımız eğitim ile başlar. Türkiye’deki eğitim sisteminin en büyük parçalarından bir tanesi de doğal olarak özel okullardır. Çankaya özel okulları arasında büyük bir öneme sahip olan Ortadoğulular Anadolu Lisesi, güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Kadrosuyla hem üniversite sınavı odaklı hem de okul odaklı eğitimlerini yürütürken meslek tanıtımlarıyla da etkin olmaktadır. Bu konuda daha etkin ve güncel bir bilgiye sahip olan rehberlik birimi meslek seçimi ve üniversite seçimi konusunda öğrencilerine ciddi bir yol gösterici konumundadır. Okulumuzun Çankaya özel okulları arasında öne çıkma sebeplerinden bir tanesi de yaptığı üniversite gezileri ve meslek tanıtımları olmuştur. Ankara’daki büyük üniversitelere öğrencilerimiz ile yapılan gezilerde özellikle üniversite öğrencilerinin öğrencilerimize eşlik etmeleri, yine üniversite eğitimi alan bu öğrencilerin üniversitelerindeki her türlü etkinlikler ile bilgiler vermeleri ve hatta gittikleri üniversitelerdeki profesörler ve doçentlerle bizim öğrencilerimizi tanıştırmaları;  öğrencilerimizdeki üniversite bilincini arttırmıştır. Doğal olarak üniversite gezileri, üniversite seçimlerini yönlendirici bir etkiye sahip olmaktadır.

Bunlara ek olarak meslek seçiminde ise Ankara Özel liselerinden olan kurumumuz Ortadoğulular Anadolu Lisesine davet ederek mesleklerini tanıtmalarını, kişisel yaşadıkları tecrübelerini paylaşmalarını istediğimiz meslek erbapları, alanında uzman kişiler, profesörler ve doçentler de bu süreçte etkin olmaktadırlar. 

Böylece öğrencilerimiz, meslek ve üniversite seçimlerinde karar verdikleri için derslerine daha yoğun bir biçimde motive olabilmektedir. Tabii hangi mesleği istediğini bilmek hangi üniversiteye gideceğini bilmek yeterli değildir. Nasıl ders çalışacağını bilmek, zaman yönetimi yapabilmek, farklı derslere nasıl çalışacağını bilmek, ders çalışırken alan kullanımına hakim olmak, ders çalışmanın da dinlenmenin de önemli olduğunu bilmek, kendi kapasitesini bilerek soru çözmek vb. konularda da öğrencilerimizin desteğe ihtiyacı olmaktadır. Bu konularda da rehberlik servisimizin desteği yadsınamaz. Bir de bu süreç yönetilirken öğrencinin ve ebeveynlerinin psikolojik durumu da göz önünde bulundurularak stres yönetimi, sınav heyecanı gibi konularda da öğrencilerimize destek verilmektedir. Bu ve daha birçok çalışma Ankara en iyi 10 özel lise arasında yer almamızı sağlamaktadır.